Fotografiranje događaja

Usluge fotografiranja korporativnih događaja, konferencija, simpozija, stručnih skupova, festivala, proslava, obljetnica i bilo kakvih drugih društvenih ili privatnih evenata. Fotografije dostavljam u visokoj kvaliteti pripremljene posebno za vašu tisak ili web promociju. U nastavku pogledajte samo mali dio nekih recentnijih radova za koje sam bio angažiran.