Fotografiranje građevinskih projekata

Usluge fotografiranja interijera i eksterijera građevinskih projekata (stanja prije i poslije izgradnje i uređenja), obnova fasada, adaptacija škola, muzeja i galerija, instalacija rasvjete, uređenja vrtova i parkova, opremanja komercijalnih i privatnih prostora namještajem i slično. Na terenu pokušavam u cijelosti uloviti zgradu ili bilo koji drugi objekt koji fotografiram. Kako ću postaviti kadar i objekt u njemu često ovisi o širini ulice, visini objekta i prometa. Na starijim zgradama, kućama i vilama obavezno fotografiram cijele štukature i detalje na ulazu, prozorima i zidovima. Fotografije dostavljam u visokoj kvaliteti pripremljene posebno za vašu tisak ili web promociju. U nastavku pogledajte samo mali dio nekih recentnijih radova za koje sam bio angažiran.